×

રાણપુર વિષે

રાણપુર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બોટાદ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. રાણપુર આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. રાણપુરમા એન.એમ.ગોપાણી પોલિટેકનીક કોલેજ આવેલી છે. નદી કીનારે આવેલા રાણપુરમા જડેશ્વર મહાદેવ દાદાનું મંદિર, કપીલેશ્વર મહાદેવ દાદાનું મંદિર શૉભે છે. રાણાના ગઢમાં ભવાનીમાતાજી શૉભાયમાન છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

રાણપુર વિષે

રાણપુર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બોટાદ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. રાણપુર આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. રાણપુરમા એન.એમ.ગોપાણી પોલિટેકનીક કોલેજ આવેલી છે. નદી કીનારે આવેલા રાણપુરમા જડેશ્વર મહાદેવ દાદાનું મંદિર, કપીલેશ્વર મહાદેવ દાદાનું મંદિર શૉભે છે. રાણાના ગઢમાં ભવાનીમાતાજી શૉભાયમાન છે.

Read More
૩૪
૭૬૧૨૮
-

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો