×
બધી યોજનાઓ | બોટાદ જિલ્લા પંચાયત

બધી યોજનાઓ

સરદાર આવાસ યોજના

ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબીરેખા નીચે જીવન જીવતાં જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટની યોજના સને ૧૯૭૨...

વધુ માહિતી માટે

પંચવટી યોજના

રાજયની ગ્રામીણ પ્રજામાં ગ્રામ્‍ય જીવન ભાતીગળ અને લોક સંસ્‍કૃતિના વાતાવરણથી વણાયેલું છે. ગામડાઓના સીમાડાના વિસ્‍તાર, વનવગડાની વિપુલ...

વધુ માહિતી માટે

ઇ-ગ્રામ વિશ્‍વગ્રામ યોજના

ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય કે જે 13685 ગ્રામ પંચાયતોને કમ્પ્યુટર દ્વારા ઇ-સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટેનું માળખાગત સુવિધા છે...

વધુ માહિતી માટે

સમરસ ગ્રામ યોજના

રાજયની ચૂંટણીઓમાં પક્ષ અને પ્રતિક હોય છે પરંતુ ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં પક્ષનું આવું કોઇ પ્રતિક હોતું નથી. તેની પાછળ મહત્‍વના કારણો રહેલા છે...

વધુ માહિતી માટે

સ્વચ્છ ગામ સ્વસ્થ ગામ યોજના

ગામમાં સફાઇ યોગ્ય રીતે થાય અને સફાઇ પ્રત્યે સભાવના, જાગૃતિ કેળવી સફાઇનું ઉંચુ સ્તર, લાવી, ગ્રામ્યજીવન સ્તર ઉચું લઇ જવા માટે પ્રોત્સાહનરૂપે સફાઇ અને સ્વચ્છતા...

વધુ માહિતી માટે

તિર્થગામ / પાવનગામ યોજના

રાજ્યના ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારોમાં રહેતા લોકો વચ્‍ચે પરસ્‍પર સદ;ભાવના વધુ પ્રબળ બને, ગામમાં એકતા જળવાય, ટંટો ફરિયાદ ન રહે અને ગામન...

વધુ માહિતી માટે

જમીન સંપાદન અને માળખાગત સુવિધા

ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારોમાં ગરીબલક્ષી ગ્રામીણ આવાસ યોજનાઓની વસાહતમાં પર્યાપ્‍ત સાધનોના અભાવે પીવાનું પાણી, ગટર વ્‍યવસ્‍થા, સ્‍વચ્‍છત...

વધુ માહિતી માટે

૧૪ મું નાણાંપંચ

ચૌદમા નાણાં પંચ (એફએફસી) હેઠળ રૂ .7771.26 કરોડ મૂળભૂત અનુદાન અને રૂ. 863.47 કરોડ વર્ષ ૨૦૧-20-૨૦૧ during દરમિયાન પર્ફોર્મન્સ ગ્રાંટ...

વધુ માહિતી માટે

ગ્રામસભા

માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીની રાહબરી હેઠળ લોકમાન્ય જયપ્રકાશ નારાયણજીના જન્મદિવસ ૧૧/૧૦/૨૦૦૧ થી ગુજરાતમાં ગ્રામ સભાઓની અસરકારક કામગીરી શરૂ...

વધુ માહિતી માટે

રૂર્બન ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ યોજના

માળખાકીય સુવિધા અંતર્ગત રુર્બન પ્રોજેકટ ગટરનું માળખું પુરૂં પાડવાની યોજના...

વધુ માહિતી માટે