×

બોટાદ વિષે

બોટાદ જિલ્લો એ ગુજરાતનો એક જિલ્લો છે. બોટાદ તેનું મુખ્યમથક છે. બોટાદ જિલ્લાની રચનાની જાહેરાત ગુજરાતના તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વામી વિવેકાનંદ વિકાસ યાત્રા અંતર્ગત ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨ના રોજ કરી હતી.બોટાદ જિલ્લાની રચના અમદાવાદ અને ભાવનગર જિલ્લામાંથી

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો બોટાદ

૨,૫૬૪ ચો.કિ.મી.
૬,૫૨,૦૦૦ (૨૦૧૧)
૬૭.૬૩%
૦૪
૧૮૦
૧૯૦

Locate on Map

Ranpur Barvala Botad Gadhada

Hide Text